מסע אל ארץ נושנה

יצאנו אתמול למסע רוחני בחבל ארץ נושן 
עם הרבה עוצמה ודרך חיים >>

פתחנו בתפילת שחרית עוצמתית בקברה של מאמא רחל, משם המשכנו לבית הדסה וצפינו במיצג הקושר אותנו לשרשרת דורות עד לאברהם אבינו אשר רכש עבורנו קניין עולם את מערת המכפלה. שהיא מקור טהור להווייתנו, הוכחה לנצחיות עם ישראל והבעלות על חברון עיר האבות. נחשפנו להיסטוריה המרתקת והמעצימה של עם הנצח שנילחם למרות מאורעות תרפ"ט וחידש את שובנו לנחלתנו בזכות ולא בחסד.
משם פנינו לבית הכנסת אברהם אבינו, הרב רפי באישיותו הקוסמת גלגל את סיפור חייו והקשר המיוחד שלו עם חברון, שם שרנו והתחברנו מתוך שמחה לקדושת בית הכנסת בחוויה מיוחדת.
ואז הגיע שיא המסע במערה המכפלה באמירת סליחות של צדיקות והתעלות הנפש שהדהדה בכל חדרי המערה.
כולנו תקווה ותפילה ששוכני עפר אבותינו יהיו לנו מליצי יושר מתחת כיסא הכבוד ויעבירו את הסליחה, הבקשה והתודה לבורא עולם.