מגמת ביולוגיה יורדת לשטח

מגמת ביולוגיה יורדת לשטח >>>
תלמידות המגמה יצאו לסיור אקולוגי מיוחד בחוף גופרה בכנרת.

שמענו הסברים על מבנה הכנרת, מקורותיה ומיקומה, ועל גובה פני המים שהולכים ויורדים.
למדנו על הצמחים ובעה"ח שראינו, ואיך הם מותאמים לתנאים השוררים בחוף גופרה.
ביקרנו במעיין הגופרית שנובע בחוף ונשפך לכינרת, בצענו בו מדידות שונות והשווינו אותם למדידות שבצענו על מי הכינרת ועל מי שתיה שהבאנו מהבית.
לסיום, נסענו לעין גב, שם למדנו על מבנה הדג והתאמתו לחיים במים (תוך כדי הצצה אפילו לתוך הדג...).
קינחנו בשיט בספינת מחקר שבה דגמנו מים ובוץ ממעמקי הכינרת וצפינו בבעלי חיים ובצמחים מיקרוסקופיים שהעלינו מהדגימות.