אולפנת בני עקיבא פסגת זאב

רחמילביץ 1 פסגת זאב  ירושלים  

טלפון: 026567128 |  פקס: 026561340

דואר אלקטרוני: pzeev5@gmail.com