סיכום מחצית

איך מסכמים מחצית בצורה חוויתית?
הפירות יהבשים והקינוחים המתוקים עזרו לנו במשימה!

בכיתות השונות נערכו פעילויות סיכום מחצית בהם התלמידות שיתפו ממה שעבר עליהם במחצית החולפת, כמו שאתם רואים היה מעניין וטעים!