סיור סליחות ט'- י"א

פתחנו בתפילה בקבר רחל, המשכנו להדרכה של של"ח בטיילת ארמון הנציב, פעילות כיתתית עם המחנכת, משחק עם המדריכות, שירה ,דברי התעוררות וסליחות עם הרב רפי