מגמה זו נועדה להקנות ידע עיוני רחב ומעמיק, שיאפשר לתלמידות להבין ולנתח באופן אנליטי וביקורתי את אמצעי התקשורת, יחד עם הקניית מקצועות הרדיו ברמה גבוהה, שתאפשר הכנת תכנית אישית בת שעה.
 
מטרות המגמה:
ü      הכרת צורות שונות של ביטוי בשפות אמצעי תקשורת ההמונים ויישום על ידי התנסויות במסגרת לימודי התקשורת, במקצועות לימוד אחרים ובחיי היום-יום.
ü      ניתוח תכנים ומסגרות תקשורתיות שהתלמידות חשופות להם והערכה של השפעותיהם.
ü      הכרת ההתפתחות ההיסטורית של אמצעי תקשורת ההמונים, הבנת השפעותיה על הזירה התקשורתית בת זמננו ופיתוח יכולת לנתח את ההתפתחויות הצפויות בעתיד.
ü      הבנת הקשר בין תכנים וצורות של תוצרי תקשורת בכלל ויצירות אמנותיות בפרט.
ü      התנסות ביצירה ובהפקה של תכנית באחד מאמצעי תקשורת ההמונים.
ü      הנאה מן התהליך היצירתי ומן המוצר המוגמר.
 
מבנה היחידות:
 
יחידה 1: מבוא לתקשורת ההמונים:
מהות התקשורת, היכרות עם אמצעי תקשורת ההמונים, היבטים טכנולוגיים,
ממדים, אמצעי התקשורת ותכנים: אקטואליה, בדיון, מוסיקה, פרסומת.
דמוקרטיה ותקשורת המונים.
יחידות 2-3: העיתונות הכתובה והמשודרת :
הכרת המדיה תתייחס לשישה נושאים עיקריים:
היבט הפקתי וטכנולוגי, תפקידים בארגוני התקשורת, ז'אנרים, דרכי פיקוח על אמצעי התקשורת, דפוסי חשיפה וצריכה של אמצעי התקשורת, השפעות ארגוני התקשורת.
יחידות 4-5: העיתונות הכתובה והמשודרת:
רכישת מיומנויות רדיו והכנת תוכנית אישית בת שעה, הכוללת: ראיונות, כתבות שטח, פינות, מוסיקה ועוד.