יום ירושלים וריקוד הדגלים

מסכמים את יום ירושלים שעבר עלינו בצורה חוויתית ומרוממת..
החל מהתפילה החגיגית בבוקר ושירי ירושלים דרך ארוחות כיתתיות, סעודות וחידונים ולבסוף הצטרפנו לעשרות האלפים בצעדת הדגלים המסרותית.