נמצאים אנו בדור מיוחד עם שליחות מיוחדת ועל כן זקוקים אנו לאולפנות אשר יכשירו את הבנות לקראת משימתן האישית והלאומית גם יחד.

תפקידה של האולפנא הוא להעניק את מגוון האפשרויות למיצוי הפוטנציאל הטמון בכל בת, פוטנציאל זה מכוון אל הרמות הלימודיות השונות ולכן הציבה לעצמה האולפנא כמטרה להעצים את המגמות הראליות כמו ביולוגיה , מחשבים, ו-5 יחידות בכל מקצוע הומני וריאלי בפריסה רחבה של מקצועות הלימוד השונים תוך שימת דגש על הבניין הרוחני שהוא היסוד להצלחת הבת בעתיד.

אין אנו מתכוונים להיות " בית חרושת " לציונים והישגים , אלא בראש ובראשונה מקום מחנך למידות טובות, לצניעות בהליכות ובהתנהגות ולתרומה חברתית לקרוב ולרחוק, מתוך הרגשת ערבות עם כלל ישראל.

הטיפוח הרוחני הוא היסוד שעליו נבנה את טיפוח הכישרונות הלימודיים לקראת ההצלחה הנדרשת בבחינות הבגרות ברמות הגבוהות ביותר באולפנא שלנו.

נשאף לבנות את השקפת עולמה של הבת ברוח הציונית דתית לאורו של הרב משה צבי נריה זצ"ל מייסד ישיבות ואולפנות בנ"ע , השקפת עולם בריאה הקושרת את גורלו של העם היהודי בארץ ישראל ללא ספקות ותהיות.

בת בוגרת האולפנא תהיה זו שתורמת לעמה ולארצה ככל אשר יידרש. מושגים של 'הקרבה' ,'מסירות' ,'אכפתיות', נשמעים וישמעו הרבה במסדרונות האולפנא.

כל זה מושג באווירה מיוחדת של קשר ואמון בין הצוות לבנות, מורות ותלמידות, החושבות בכל עת איך להוסיף עוד ועוד בכל תחום נצרך. הכל בנועם ,בשירה ובנגינה המהדהדת באולפנא ללא הפסק.

ראויות בנותינו לטוב ביותר ואנו נשתדל לעשות הכל במשימת קודש זו בכדי להעניק להן זאת. אשרי העם שככה לו – אשרי העם שאלו בנותיו !

 

בברכה

הרב רפי קופרשטוך

ראש אולפנת בני עקיבא

פסגת זאב