לכבוד קבלת התעודות וסיום המחצית קבלנו את ברכתו המרגשת של ראש עיריית ירושלים משה ליאון.

בהצלחה לבנות והמשך פעילות מוצלחת גם המחצית הבאה!