אישי נשי

מערך סדנאות חדש באולפנא - "אישי-נשי".
המערך שם לעצמו מטרה לחבר את הבנות אל החלק האישי והנשי שבתוכן, אותו מקום של סוד, שהוא מקור הכח של האישה. 
המערך נועד כדי לאפשר לבנות לעבור מסע עם עצמן ולהתחבר לנשיות המתפתחת שלהן, ולסייע בעיצוב מבנה נשיות בריא ומדויק לתורה ולהלכה. המטרה היא שהבנות יבינו כי מטרת הלבוש היא לשדר החוצה את הפנימיות וכי צניעות היא הכלי המייקר את האישה ולא להיפך. הצניעות מתבטאת בכל התחומים: לבוש, דיבור, שפת גוף, מעשים וכדו.
אנו מקווים ומאמינים שבע"ה שהבנות ייצאו עם המון נקודות למחשבה וכלים למעשה.