אולפנת בני עקיבא בפסגת זאב קמה מתוך מטרה להקים אולפנא תורנית לימודית ברמה גבוהה לתושביה הדתיים של ירושלים והישובים הסמוכים לה, ברוח אולפנות בני עקיבא הרבות הפזורות ברחבי הארץ. המטרה היא שהבנות תוכלנה ללמוד באולפנא מבלי לצאת לפנימיה.

האולפנא קבעה לעצמה מטרה לחזק את הצד התורני באישיותה של הבת ולהעניק לה חינוך ליראת שמים, קיום מצוות, מידות טובות, אהבת העם והארץ, בניין המשפחה וכן רכישת כלים להתמודדות בחיים המעשיים ולמעורבות בקהילה בחיי העם בארצו, על פי משנתו של מרן הרב קוק זצ"ל.

 המטרה הלימודית  העיקרית היא להנחיל לתלמידות בסיס רחב של ידע יחד עם אסטרטגיות ללימוד עצמי בכל המקצועות, הן במקצועות הקודש והן במקצועות החול. האולפנא שואפת לטפח את היכולת הטמונה בתלמידות ולקדמן ככל האפשר, כך שתוכלנה לגשת לבחינות הבגרות ברמה עיונית גבוהה, שתאפשר להן "כרטיס כניסה" למוסדות להשכלה גבוהה.

אנו מאמינים כי המטרות הנעלות שהצבנו הן מבחינה חינוכית והן מבחינה לימודית לא יוכלו להתגשם אלא מתוך יחס קרוב ואישי ופתוח, קשר בונה אמון , בין צוות המורות והתלמידות. אנו מאמינים כי פיתוח יחס קרוב ואישי, יחס של אמון ודאגה לתלמידה, כמו גם שיתוף התלמידות בהבנת מצבן תורם לחיזוק הדימוי העצמי והמוטיבציה שלהן ללמידה ולהצבת רף גבוה יותר של מטרות ודרישות מעצמן בתחום התורני הלימודי והחברתי.